Word study activity

Te Mōhio ki te Pānui: Te Mātai Kupu