He haurongo, he kōrero hoki mō te pūnaha tāhūrua

Te Mōhio ki te Pānui: Pānui Te Mōhio ki te Pānui: Tuhituhi