Te Whatunga Māhiti

Kei tēnei rauemi ka kite koe ka pēhea te rorohiko ka māhiti i ngā nama matapōkere kia raupapangia mā te mea nei ko te whatunga māhiti.

Ka taea hoki te mahi i te rauemi kāri Whatunga Māhiti.